Chương trình diễn tập Ứng phó sự cố hóa chất

Chương trình diễn tập Ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh Tây Ninh năm 2019 tại nhà máy Cao su Tây Ninh. TVC EventTư vấn, Sản xuất và Cung…

Continue ReadingChương trình diễn tập Ứng phó sự cố hóa chất