Chương trình kỷ niệm 90 năm thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

TVC Event tư vấn lắp đặt thiết bị, viết kịch bản và sản xuất chương trình kỷ niệm "90 năm thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5"

Continue ReadingChương trình kỷ niệm 90 năm thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Chương trình diễn tập Ứng phó sự cố hóa chất

Chương trình diễn tập Ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh Tây Ninh năm 2019 tại nhà máy Cao su Tây Ninh. TVC EventTư vấn, Sản xuất và Cung…

Continue ReadingChương trình diễn tập Ứng phó sự cố hóa chất