Chương trình diễn tập Ứng phó sự cố hóa chất

Chương trình diễn tập Ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh Tây Ninh năm 2019 tại nhà máy Cao su Tây Ninh.


TVC Event
Tư vấn, Sản xuất và Cung cấp các thiết bị cho chương trình sự kiện
🎉🎉🎉Hãy liên hệ ngay hôm nay:
☎☎☎ : 0901 676 728 – 0969 043 077
✉✉✉ : TVC.Event@gmail.com

Trả lời