Chương trình kỷ niệm 90 năm thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

TVC Event tư vấn lắp đặt thiết bị, viết kịch bản và sản xuất chương trình kỷ niệm "90 năm thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5"

Continue ReadingChương trình kỷ niệm 90 năm thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam