Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Khi Sử Dụng 3D Mapping Trong Tổ Chức Sự Kiện [Phần 2]

Bạn được giao nhiệm vụ phụ trách 3D Mapping trong các sự kiện nhưng bạn không biết bắt đầu từ đâu? Hãy tự hỏi bản thân những câu hỏi dưới…

Continue ReadingCác Yếu Tố Ảnh Hưởng Khi Sử Dụng 3D Mapping Trong Tổ Chức Sự Kiện [Phần 2]

Ngành Tổ Chức Sự Kiện Thế Giới Đã Ứng Phó Với Đại Dịch Covid-19 Thế Nào?

Nhiều hình thức tổ chức sự kiện kỳ lạ đến thú vị nhằm thích nghi với tình trạng giãn cách xã hội trong thời kỳ đại dịch covid-19. Dịch covid-19…

Continue ReadingNgành Tổ Chức Sự Kiện Thế Giới Đã Ứng Phó Với Đại Dịch Covid-19 Thế Nào?